pic

Dekorativno hromiranje

Dekorativno hromiranje

Najčešća upotreba hroma je “hromiranje” što je u stvari sloj hroma koji se nanosi (putem elektrolize) na osnovu, koja može biti od čelika, aluminijuma, mesinga, bakra i sl.

Hromiranje je dosta sjajno, svetlije je boje, i više ide na plavičasto.

Preduzeće Galvanotehnik vrši usluge Dekorativnog hromiranja.

Dekorativno hromiranje zahteva da se pre svega nanese bakar ili nikl na osnovu. Zatim se hromira, čime se postiže korozivna otpornost materijala koje se vrši u mikronskim slojevima. Hrom zaštićuje nikl od gubitka sjaja, minimalizuje oštećenja i koroziju nikla. Bez niklovanja ili bakarisanja nemoguće je ostvariti reflektivnu dekorativnu zavrsnicu.

Važna napomena:

Hromiranje je proces koji zahteva prethodno poliranje delova (čišćenje i peskarenje). Trebalo bi znati šta je sve potrebno uraditi kada se neki već hromirani deo mora ponovo hromirati odnosno restaurirati. Originalni hrom, nikl i bakar se prvobitno moraju skinuti peskiranjerm i poliranjem, a kada se deo ispolira, onda se ponovo bakarise, nikluje i hromira.

 

Karakteristike i prednosti

Primena