pic

Niklovanje

Niklovanje

Proces niklovanja je veoma zastupljen danas i prevlake nikla koriste kako u dekorativne svrhe  tako i za zaštita od korozije, jer se nikal ponaša kao pasivan metal u velikom broju sredina.

Karakteristike i prednosti

Primena