pic

Obrada metala

Obrada metala

OBRADA LIMA RAZDVAJANJEM POMOĆU ALATA NA PRESAMA
Prosecanje i probijanje predstavljaju poslove obrade odvajanja delova materijala, pomoću alata koji su postavljeni na prese za obradu.

1. Prosecanje, probijanje i ostale slične operacije
1.1. Sila i deformacioni rad razdvajanja
1.2. Sila skidanja otpadaka
2. Mogućnosti za smanjenje sile prosecanja
2.1. Alati sa zakošenim reznim ivicama
2.2. Alati sa noževima različitih dužina
2.3. Obrada na povišenoj temperaturi
3. Dobijanje visokokvalitetnih površina razdvajanja
4. Principi racionalnog korišćenja materijala pri prosecanju

OBRADA LIMA METODOM RAZDVAJANJEM NA MAŠINSKIM MAKAZAMA
Ovaj metod se sastoji od dve osnovne grupe obrade:
– sečenje pomoću makaza,
– prosecanje, probijanje i opsecanje uz pomoć alata na presama za obradu

1. Odsecanje limova na mašinskim makazama
1.1. Odsecanje na makazama sa pravim paralelnim noževima
1.2. Odsecanje na makazama pravim nagnutim noževima
1.3. Odsecanje na makazama sa kružnim noževima
1.4.Makaze sa vibrirajućim noževima

ALATI ZA PROBIJANJE I PROSECANJE
Jedna od mogućih klasifikacija alata ove vrste:“

1. Klasifikacija alata
2. Osnovni elementi i funkcionisanje alata za prosecanje i probijanje
3. Zazori i tolerancije izrade alata
4. Proračun i konstrukcija alata
4.1. Matrica za prosecanje i probijanje
4.2. Prosekači i probojci
4.3. Elementi za skidanje komada i otpatka
4.4. Elementi za vođenje alata
4.5. Graničnici
4.6.Vođice materijala
5. Pričvršćivanje alata na presi
6. Dobijanje kvalitetnih površina pri prosecanju

OBRADA LIMA SAVIJANJEM
Savijanje spada u najčešće poslove obrada metala deformisanjem, Često se radi u kombinaciji sa izvlačenjem, prosecanjem i sl. Ovaj tip obrade se može obavljati pomoću alata postavljenih na presama, specijalnim mašinama, kao i na valjcima.

1. Analiza jednougaonog savijanja
1.1. Položaj neutralnog sloja
1.2. Određivanje dimenzija početnog komada – razvijene dužine
1.3. Minimalni dopušteni unutrašnji poluprečnik savijanja
1.4. Elastično ispravljanje savijenih delova (povratnost)
1.5. Najveći poluprečnik savijanja
2. Naponi savijanja i momenti savijanja
2.1. Momenti unutrašnjih sila
3. Momenti spoljnih sila i sile savijanja
3.1.Dvougaono savijanje sa držačem lima
3.2. Jednougaono savijanje u otvorenom alatu
3.3. Jednougaono savijanje u zatvorenom alatu
3.4.Kružno savijanje krajeva
4. Savijanje pomoću valjaka
5. Profilno savijanje

ALATI ZA OBRADU SAVIJANJEM
Savijanje spada u najčešće radove OMD. Često se kombinuje sa prosecanjem, izvlačenjem i sl. Obrada savijanjem se može obavljati na sledeće načine:

1. Preporuke za konstrukciju alata
2. Primeri alata za savijanje

Karakteristike i prednosti

Lim je lak i izdržljiv,a delovi lima često mogu da izdrže veći pritisak i toplotu u odnosu na materijale koji su napravljeni od plastike. Osim što je lim kao materijal izdržljiv, on je i savitljiv. Zato se pomoću alata na presama  može savijati u razne oblike, a da pritom uspe da zadrži svoj strukturalni integritet.

Primena

Lim se koristi za izradu raznih proizvoda kao što su automobilska karoserija, krovni materijali, kućišta glavnih kućnih aparata, pribora i za veći broj raznih drugih aplikacija..